Quản lý sản xuất bê tông

Phần mềm này dùng cho các nhà máy sản xuất bê tông tươi, giúp quản lý thông tin đặt hàng từ khách hàng, sản xuất các đơn hàng theo yêu cầu đặt hàng và giao hàng theo từng đơn hàng và sau cùng là thu hồi công nợ

  • Quản lý hợp đồng với các điều khoản về thanh toán và đơn giá các loại sản phẩm dịch vụ có thể dùng
  • Quản lý sản phẩm và dịch vụ bao gồm: loại bê tông (đá, mác, độ sụt), phụ gia chống thấm, phụ gia đông kết, các loại bơm (bơm cần và bơm ngang) sẽ được tạo ra trong hợp đồng
  • Quản lý điều phối bê tông đến từng công trình
  • Quản lý thu hồi công nợ theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng và số công nợ đã phát sinh
  • Báo cáo sản xuất, báo cáo doanh thu, báo cáo công nợ
  • Tính lương tài xế theo khối lượng giao

Quan ly hop dong
Thông tin hợp đồng
Thong tin san pham
Thông tin sản phẩm trong hợp đồng
Thong tin don hang
Thông tin đơn hàng theo hợp đồng
Thong tin giao hang
Thông tin giao hang theo đơn hàng
Bao cao san xuat
Báo cáo sản xuất
Tinh luong tai xe
Tính lương tài xế theo khối lượng và khoảng cách
Bao cao cong no
Báo cáo công nợ