Camera cho nhà trẻ

Giải pháp này không giới hạn số người cùng xem camera, phù hợp cho nhà trẻ, trường học, với các tính năng cơ bản như sau:

  • Tất cả các camera từ các lớp đều có thể giám sát tại chổ hoặc qua mạng.
  • Mỗi phụ huynh sẽ được cấp ID để vào xem camera của lớp có con của mình.
  • Có thể xem bằng máy tính bảng hay điện thoại thông minh.
  • Ghi hình vào thiết bị lưu trữ để xem lại khi có yêu cầu.

Cloud camera