Các câu hỏi thường gặp

IoT là gì?

IoT viết tắt của Internet of Things là một môi trường trong đó mọi thiết bị đều kết nối internet để thực hiện một nhiệm vụ nào đó mang tính xử lý thông minh hơn.

Chúng tôi có các loại cảm biến nào?

Ngoài một số loại cảm biến thông thường như: nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ, pH, CO2, bụi, chuyển động, mực nước ... chúng tôi có thể thực hiện bất cứ loại cảm biến để thu thập một loại tín hiệu nào đó theo yêu cầu của khách hàng.