Quản lý & Giám sát kho

Phần mềm này dùng cho tất cả các công ty sản xuất cũng như dịch vụ

  • Quản lý thông tin từng lô hàng trong kho
  • Quản lý xuất kho bán hàng, in phiếu xuất
  • Quản lý đặt hàng mua
  • Báo cáo xuất, nhập, tồn theo ngày, tháng, năm

Quan ly kho
Thông tin hàng trong kho
Quan ly lo hang
Quản lý hàng nhập theo từng lô
Quản lý xuất kho
Quản lý xuất kho và in phiếu xuất