Thu thập và xử lý thông tin từ xa

Chúng tôi thiết kế các giải pháp để thu thập và giám sát các thông tin qua mạng như: nhiệt độ, vận tốc, áp suất, độ ẩm, độ pH ... và điều khiển tự động một số thiết bị như tự động bật/tắt đèn, tự động phun sương, quạt gió để điều hòa nhiệt độ trong nhà kính, với chi phí phù hợp với thị trường nội địa. Các giải pháp này có thể áp dụng trong các môi trường sau:

 • Các phân xưởng sản xuất, cần thu thập thông tin và truyền về trung tâm.
 • Thu thập thông tin và cảnh báo qua điện thoại di động hoặc email.
 • Trồng rau sạch, hệ thống sẽ giúp giám sát việc tưới nước, đo nhiệt độ, độ ẩm, độ pH ...
 • Nuôi trồng thuỷ, hải sản.

Giải pháp tiêu biểu

Yêu cầu của một nhà máy nhuộm và may
 • Thu thập tất cả các giá trị về nhiệt độ và vận tốc của tất cả các thiết bị và lưu trữ vào file dạng excel để phục vụ việc giám sát và báo cáo chất lượng sản xuất.
 • Xem các giá trị thu thập theo từng thiết bị, từng thời gian ghi nhận dữ liệu.
Giải pháp
 • Kết nối tất cả các tin hiệu nhiệt độ và vận tốc cần giám sát về thiết bị giao tiếp
 • Thiết bị giao tiếp sẽ chuyển đổi tín hiệu 4 - 20mA thành tín hiệu số
 • Phần mềm lập trình sẽ chuyển đổi tín hiệu số này thành giá trị của nhiệt độ hay vận tốc
 • Thiết bị điều khiển sẽ thu thập tất cả các giá trị nhiệt độ và vận tốc cần giám sát định kỳ theo thời gian đã định và lưu vào file dạng excel
 • Thiết bị điều khiển trung tâm sẽ chuyển file này vào hệ thống máy chủ file đã có tại công ty
 • Hệ thống này có thể thu thập và xử lý nhiều loại thông tin đo đếm khác nhau như đo độ pH, đo độ ẩm của môi trường, đo áp suất, lưu lượng, phát hiện khí CO2 ... và tự động xứ lý theo qui trình người sử dụng đề ra
Cloud camera