Thông tin và tài nguyên

Tất cả các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ mà chúng tôi sử dụng đều dựa trên nền tảng mã nguồn mở, là lựa chọ phù hợp nhất chó các nước đang phát triển, với mong muốn mang lại công nghệ hiện đại nhất trên thế giới nhưng với giá thành nội địa và một sự tuỳ chỉnh cáo nhất để phù hợp với quy trình của từng doanh nghiệp.