Dịch vụ

Hệ thống server được thiết lập trên nền tảng Linux, với các thành phần hòan toàn tương tự như Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange hỗ trợ các máy trạm làm việc sử dụng Microsoft Outlook. Với các ưu điểm vượt trội như sau:

 • Không trả phí bản quyền.
 • Quản trị hệ thống bằng giao diện web.
 • Tính bảo mật cao.
 • Hệ thống rất ổn định.

May chu cho doanh nghiep

Directory Server

Tương thích hoàn toàn với Microsoft Active Directory, quản lý user đăng nhập, chia sẽ file (file seerver), phân quyền sử dụng ...

 • Central domain directory management
 • Users, Security Groups, Distribution Lists, Contacts
 • Multiple Organizational Units (OUs) & Group Policy Objects (GPOs)
 • NETLOGON scripts & Roaming profiles
 • Single Sign-On (SSO) authentication
 • Supported OS: Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8
 • File sharing in Windows® environments (CIFS)
 • Users & Groups access and modification permissions (ACLs)
 • Antivirus with integrated quarantine for file server

Single signon

Mail Server

Tương thích hòan toàn với giao thức của Microsoft® Exchange Server

Email, Calenda, Contact

Hệ thống Mail cung cấp một giải pháp mail toàn diện với các tính năng như chia sẽ lịch biểu, danh bạ và các tùy chọn để ủy quyến truy cập hộp thư. Giúp giảm bớt các thông tin liên lạc hàng ngày và cải thiện năng suất của người lao động, mà không phụ thuộc với cách họ kết nối (trình duyệt, máy tính để bàn hoặc di động), có thể sử dụng ứng dụng cho dù có kết nối Internet hay không.

Webmail

Hổ trợ sử dụng webmail.

Hổ trợ các email clients

Người dùng có thể sử dụng Microsoft Outlook với đầy đủ các tính năng như khi sử dụng với Microsoft Exchange Server

 • Microsoft Outlook® 2007, 2010, 2013
 • Native connectivity, no plug-in or connector needed
 • Mozilla Thunderbird®, Evolution®, etc.
 • Supported protocols: MAPI, SMTP, POP3, IMAP, CalDAV, CarDAV, SIEVE
 • Single Sign-On (SSO) authentication
 • Supported OS: Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8

Cac tinh nang

Đồng bộ với thiết bị di động

Native connectivity with Android™, iOS (ActiveSync® support), cho phép đồng bộ mail, contact và calendar trong Android hay iOS mà không cần phải cài thêm bất kỳ ứng dụng nào khác.

Bao mat