Sản xuất phần mềm

Chúng tôi thiết kế phần mềm theo đúng quy trình công việc của từng khác hàng, thống kê và báo cáo công việc ngay lập tức, làm việc được trên nhiều nền tảng và thiết bị khác nhau.

Một số phần mềm tiêu biểu chúng tôi đã thực hiện:

  Quan ly du an

  Quản lý và giám sát dự án

  Phần mềm này được thiết cho các công ty cung cấp các dịch vụ như: xây dựng, cơ điện, trang trí nội thất, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị ... giúp quản lý tiến độ dự án và các công việc trong dự án, quản lý luôn cả tiến độ thực hiện của tất cả các đối tác tham gia trong dự án, các báo cáo thu chi và lãi lỗ của từng dự án...Đọc thêm


  Quan ly nhan su

  Quản lý và giám sát nhân sự

  Phần mềm quản lý nhân sự có hỗ trợ quản lý và duyệt các yêu cầu liên quan đến nhân sự qua mạng, giảm thiểu các thủ tục giấy tờ trong công ty. Quản lý và đánh giá nhân viên theo KPI, tính toán lương và các chế độ khác theo đánh giá này, có hỗ trợ tính lương theo sản phẩm, theo doanh thu của công ty ...Đọc thêm


  Quan ly kho

  Quản lý và giám sát kho

  Tất cả các công ty từ bán hàng, sản xuất cho đến dịch vụ đều cần dùng phần mềm này, ngoài các báo cáo cố định xuất, nhập, tồn, phần mềm này còn cung cấp công cụ lập báo cáo động theo yêu cầu người dùng. Ngoài ra phần mềm này còn quản lý mua hàng và xuất phiếu giao hàng theo các đơn hàng bán ...Đọc thêm


  San xuat be tong

  Quản lý sản xuất bê tông

  Phần mềm này dùng cho các nhà máy sản xuất bê tông tươi, giúp quản lý thông tin đặt hàng từ khách hàng, sản xuất các đơn hàng theo yêu cầu đặt hàng, giao hàng theo từng đơn hàng và sau cùng là thu hồi công nợ, các báo cáo sản xuất, báo cáo thu hồi công nợ sẽ giúp nhà quản trị đưa ra quyết định cho kế hoạch sản xuất sắp tới ...Đọc thêm